Training Klik met je Klas / effectief communiceren in het onderwijs

Je bent Gordon® trainer en je geeft uitvoering aan de Training Klik met je Klas.

Over de training

Voor iedere leraar in het onderwijs (basis en voortgezet).

In de training staat het verbeteren van de relatie tussen leraren en leerlingen centraal. Door een effectieve communicatie krijgen leraren meer invloed op het gedrag en de houding van hun leerling. Zij scheppen een basis van vertrouwen, zij weten welke aanpak een positief resultaat heeft.

 • Luistervaardigheden.
 • Duidelijke communicatie.
 • Problemen oplossen.
 • Conflicten hanteren.
 • Zij kunnen leerlingen respectvol benaderen.
 • Zij leren hun leerlingen dat er bij een conflict geen verliezers hoeven te zijn.
 • Hun leerlingen hebben meer zelfvertrouwen.
 • Zij kunnen  objectiever naar het gedrag van  leerlingen kijken.
 • Zij leren hun leerlingen zelf hun conflicten op te lossen.
 • Zij kunnen duidelijker grenzen stellen.
 • Zij creeren een omgeving waarin hun leerlingen meer rekening houden met elkaar.

Oefenen van de Gordon® communicatie vaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden de eigen leerpunten duidelijk.

Als leraar leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met de leerlingen. Je vergroot je eigen vertrouwen.

De vaardigheden worden geleerd door:

 • Kernachtige theoretische presentaties.
 • Inzichtgevende demonstraties.
 • Individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?