Praktische informatie

Hier vind je de praktische informatie als je het opleidingsprogramma om trainer te worden wilt volgen.

Toelatingscriteria

Je bent in het bezit van een HBO diploma of vergelijkbaar niveau. Daarnaast heb je ervaring in het begeleiden van groepen en het hanteren van didactische principes en werkvormen. En je hebt ervaring in het werken met de doelgroep waarvoor je de licentie wilt behalen. Je bent in het bezit van een basistraining Gordon® of je bent bereid deze te volgen. Vraag naar de mogelijkheden voor het volgen van een Gordon® training.

Plaats en tijden

Voor de opleiding kiezen wij een locatie in het midden van Nederland, Soesterberg.

Locatie Kontakt der Kontinenten in Soesterberg:

www.kontaktderkontinenten.nl, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg

De opleidingsdagen beginnen altijd om 09.30 uur en duren tot 17.00 uur.

Ook dit najaar start er een opleiding tot Gordon® Communicatie Trainer op vrijdag 27 september 2024.

Datums module 1:

vrijdag 27 september, 11 oktober, 25 oktober, 8 november 2024

Datums module 2.1:

vrijdag 22 en 29 november 2024

Datums module 2.2:

vrijdag 13 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari 2024

Datums module 3.1:

vrijdag 21 februari en 7 maart 2024

Module 3.2 bestaat uit het zelf organiseren en uitvoeren van een pilot-training onder supervisie van een opleider of co-opleider.

Afronding opleiding en het verkrijgen van de licentie

Na het succesvol afronden van module 3.2  (waarin de deelnemer zelf een pilottraining organiseert en uivoert onder supervisie van een opleider of co-opleider.) maken de opleiders een eindbevinding op over de uitgevoerde pilottraining.
Bij een positieve eindbevinding ontvangt de deelnemer de licentie tot Gordon® Communicatie Trainer binnen de doelgroep.

NB: het is mogelijk dat de opleiders het noodzakelijk achten dat er na module 3.1 en voorafgaand aan module 3.2 een aanvullend stagetraject gevolgd dient te worden bij een ervaren en gecertificeerd Gordon® trainer.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

Kosten

De investering voor het opleidingstraject is afhankelijk van de gekozen licentie.
Voor de licenties Effectief Ouderschap, Effectief Communiceren in de Kinderopvang en Persoonlijke en Professionele  Effectiviteit is de prijs € 5.995,-. Voor het opleidingstraject voor Effectief Leiderschap en voor het Onderwijs komt het neer op € 6995,-. Voor particulieren is een korting mogelijk.
De kosten zijn btw-vrij en inclusief trainingsmateriaal, autorisatie en de lunch + koffie / thee tijdens de opleidingsdagen.

Inschrijving en betaling

Schrijf je in voor de opleiding Communicatie Trainer via info@gordoncommunicatie.nl

Stichting het NET  heeft een CRKBO registratie en hierdoor dus vrijgesteld van BTW.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?