Incompany trainingen en workshops

De NET kan de Gordon® Communicatietrainingen ook intern bij jouw organisatie realiseren. Een in company training waarin alle wensen en behoeften van de organisatie verwerkt zijn. Voor een optimaal resultaat wordt daarom de organisatie betrokken bij de ontwikkeling van de training.

Mogelijkheden

Wil jouw organisatie:

 • De effectiviteit van je medewerkers versterken?
 • Een duidelijke en herkenbare communicatie?
 • De persoonlijke effectiviteit verbeteren?
 • Een effectievere samenwerking tussen leidinggevenden?
 • Een herkenbare stijl van communiceren in de organisatie?
 • Dat medewerkers getraind worden in het contact met klanten?
 • Dat medewerkers getraind worden in een goede effectieve omgang met kinderen?

In alle trainingen zal de Gordon® Communicatiemethode centraal staan. Het doel van de in-company training is een cultuur met meer openheid in communicatie waarin medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen die leidt tot creativiteit en productieve werktijd.

Een in-company training kunnen we met onze kennis en ervaring in alle type organisaties aanbieden. Onze klanten komen onder andere uit de sectoren van overheid, zakelijke dienstverlening, kinderopvang en onderwijs. Overal waar mensen willen werken aan effectieve relaties en samenwerking. Door onze jarenlange expertise met de Gordon® Communicatie Vaardigheden zijn er trainingen met eigen werkboeken ontwikkeld voor ‘Leiding geven’, ‘Samenwerken in teams’, ‘Werken met kinderen in de Kinderopvang’, ‘Leraren in het Onderwijs’ en de ‘Opvoeding’.

De in company trainingen zijn altijd gericht op een effectieve communicatie met als resultaat een verbetering van de samenwerking binnen een team en bedrijf. Het bevorderd een werkklimaat waarin medewerkers creatief omgaan met uitdagingen, productief kunnen zijn en verantwoordelijkheid nemen.

Workshops en andere mogelijkheden

Naast trainingen kan je als organisatie kiezen voor:
• Workshops van 1 of meer dagdelen;
• Begeleide intervisie voor teams;
• Coaching van 1 of meerdere medewerkers;
• In de sectoren van kinderopvang en onderwijs bieden we ook programma’s voor ouderavonden en workshops voor studiedagen.

Als je de vraag stelt maken wij een aanbod!

Om de samenwerking binnen jouw organisatie te verbeteren en je medewerkers effectiever te laten werken bieden we trajecten voor begeleide intervisie. Met gebruik en verdieping van de Gordon® Communicatie Vaardigheden wordt gewerkt aan zowel de persoonlijke als de gezamenlijke effectiviteit. Daarmee is onze intervisie methodiek zowel probleemoplossend als ook een lerend model van omgang met elkaar.

De spelregels, werkwijze en looptijd van de begeleide intervisie worden vooraf bepaald. De rol van de begeleider is het proces te leiden en via interacties deskundigheid toe te voegen. Het lerende vermogen wordt versterkt bij de deelnemers. Hiermee wordt zowel de persoonlijke effectiviteit vergroot als ook die in de organisatie.

> Vraag naar de mogelijkheden

Ouderavonden zijn een belangrijk platform om de wisselwerking en het vertrouwen te versterken tussen leraar / pedagogisch medewerker en de ouder. Ouderavonden kunnen bijdragen aan een heldere en effectieve relatie. De Gordon® Communicatie Vaardigheden zijn daarvoor een ervaren en erkende communicatie methode met respect voor de verschillende rollen en verwachtingen. Dus gericht op een win-win relatie.

Veel gevraagde thema’s zijn:

 • Actief luisteren,
 • grenzen stellen,
 • effectief confronteren en
 • omgaan met conflicten en verschil in belangen.

Zo kan de omgang met het kind zowel thuis als op school / kinderopvang effectiever worden. Het kind is de winnaar!

Vraag naar de mogelijkheden

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?