Opleidingsprogramma

De opleiding tot Gordon® Communicatie Trainer bestaat uit drie modules van in totaal 18 dagen.

1. Persoonlijke verdieping van de Gordon® Methode

In deze module werk je aan je persoonlijke leerdoelen om de Gordon methode eigen te maken. Dit leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde, meer zeggenschap en zelfreflecterend vermogen. Met deze inzichten ben je in staat je professionele en persoonlijke relaties te verdiepen en te versterken. Deze module vormt de basis voor je ontwikkeling tot trainer.

2. Professionele methoden van overdracht en groepsdynamische kennis: trainersvaardigheden

Centraal staan de processen die spelen tussen de trainer en de groep, de trainer en individuele deelnemers en de deelnemers onderling. Het doel is het opdoen van kennis en ervaring in het aangaan van deze interactieve processen. Er wordt gewerkt aan trainersvaardigheden. Als afsluiting volgt er een individueel gesprek met de opleiders. Je ontwikkelt persoonlijke leerdoelen om je eigen stijl en kennis over methoden en groepsdynamiek verder te verdiepen.

3. Specialisatie voor de gekozen licentie en doelgroep

Tijdens de laatste module werk je in groepen op basis van de gekozen licenties. Na afloop heb je de volgende competenties ontwikkeld:

  • Je kunt de Gordon® training uitvoeren in relatie tot de handleiding en het werkboek.
  • Je gaat op flexibele wijze om met de specifieke behoeften van de groep.
  • Je hebt een persoonlijke leerhouding ontwikkeld en bent in staat op professionele wijze te reflecteren op jezelf.
  • Je staat open voor reflecties en feedback van anderen.
  • Je neemt een coachende houding aan ten opzichte van de leer- en ontwikkelvragen van deelnemers.
  • Je hanteert een brede variëteit aan werkvormen en interventies.
  • Je bent in staat je kennis over groepsdynamica aantoonbaar te integreren in je trainingen.

Ook na deze module volgt een individueel gesprek met de opleiders.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?