Over Thomas Gordon

De Amerikaanse psycholoog Dr. Thomas Gordon (1918-2002) ontwikkelde rond 1950 een voor die tijd vooruitstrevend communicatiemodel. Dit model sloeg enorm aan vanwege de praktische toepasbaarheid en het uitgangspunt van gelijkwaardigheid tussen relaties ondanks een verschil in hiërarchie. Hij introduceerde begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik boodschappen’ en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers (‘no lose conflict resolution’). Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties en ontwikkeling.

Studie en humanistische psychologie

Dr. Thomas Gordon behaalde na zijn BA en MA de graad van PhD in de klinische psychologie. Samen met Carl Rogers en Abraham Maslow was hij grondlegger van de humanistische psychologie en werd hij 3 keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.

Hij schreef een hoofdstuk over groep-georiënteerd leiderschap in het vermaarde boek van Carl Rogers, Client-Centered Therapy dat in 1951 uitkwam.

Groep-georiënteerd leiderschap

Als Luchtmacht piloot en instructeur in de Tweede Wereldoorlog, ontwierp Thomas Gordon een programma om nieuwe instructeurs een minder autoritaire manier van trainen aan te leren. Deze ervaring en zijn latere deelname aan de National Training Laboratory in Bethel (Maine) leidden tot zijn interesse in groep-georiënteerd leiderschap.

Toen Thomas Gordon de University of Chicago in 1956 verliet om als psychologisch consultant te werken voor bedrijven, besprak hij met werknemers en hun kinderen hoe men binnen het gezin met elkaar en met zaken als discipline omging. Zo kwam hij erop overeenkomsten te zien tussen de ouder-kind dynamiek en die tussen leider-ondergeschikte. Dit inzicht motiveerde hem uiteindelijk om zijn oudertraining, ‘Parent Effectiveness Training (PET)’ in 1962 op te zetten. Dit werd gevolgd door de training ‘Leader Effectiveness Training (LET).

Nominatie Nobelprijs voor de Vrede

Thomas Gordon werd in 1997, 1998 and 1999 genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. In 1999 ontving Thomas Gordon van de APF (American Psychologal Foundation) de Gold Medal Award voor zijn voortdurende bijdragen aan de toegepaste psychologie.

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?