Opleiding tot Gordon® Communicatie Coach

De rode draad door de opleiding is je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot coach. Je leert, oefent, reflecteert en groeit. De opleiding is voor mensen die de Top Class Gordon® Vaardigheden succesvol hebben afgerond of voor Gordon® Communicatie Trainers die zelfstandig coach willen worden.

Inhoud van de training

Kern opleiding

De opleiding bestaat uit het ontwikkelen van kennis, het verkrijgen van inzicht en het kunnen toepassen van specifieke coach vaardigheden. Tijdens de opleiding leer je:

 • de belangrijkste houdingsaspecten en vaardigheden van een coach toepassen in een coachtraject;
 • de Gordon® Methode volledig integreren als coach;
 • de coachee begeleiden bij het proces van zelfonderzoek;
 • werken volgens enkele Coach methoden- en modellen;
 • de positie van de coachee herkennen: slachtoffer of schepper;
 • steeds een verbinding leggen tussen gedrag en hoe gedrag wordt aangestuurd vanuit diepere lagen;
 • belemmerende overtuigingen van je coachee opsporen;
 • de ombuiging faciliteren van denken in belemmerde overtuigingen naar stimulerende overtuigingen;
 • je coach persoonlijke effectiviteit laten ervaren aan de hand van het thema 
‘macht en onmacht’;
 • werken met overdracht en tegen– overdracht;
 • benoemen, ervaren en uitdragen vanuit welke visie, missie en mensbeeld je als Gordon® 
Coach werkt.

Meer informatie

De data van de opleiding zijn:
• 23 januari
• 6 februari
• 27 februari
• 12maart
(onder voorbehoud –nader met cursisten af te stemmen)
Voor nog meer informatie kun je altijd contact opnemen.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?