‘Kinderen zijn heel goed in imiteren. Dus geef ze iets geweldigs om na te doen!’

Op het speelplein is een opstopping ontstaan van peuters op hun fietsjes. Een kind huilt, heeft zich pijn gedaan. De pedagogisch medewerker hurkt bij het kind. De andere kinderen kijken met belangstelling toe. Ze horen hoe de medewerker met het kind praat, zien hoe het kind de tranen droogt en aan de hand van de [...]