Opleiding tot Communicatie Trainer

De rode draad door de opleiding is je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot Gordon® Trainer. Je ervaart, leert, oefent, reflecteert en zet je stappen op weg naar trainerschap. In de laatste module kies je de Gordon® licentie waarin je wilt specialiseren als trainer.

Over de opleiding

Informatie

Deze opleiding is voor mensen die communicatie trainer willen worden en de Gordon® communicatie methode willen overdragen aan groepen (ouders/opvoeders, leidinggevenden, pedagogisch medewerkers, docenten, professionals, jongeren, groepen die hun persoonlijke en/of professionele effectiviteit willen verbeteren).

Na deze opleiding kun je als zelfstandig en gecertificeerd Gordon® trainer aan een bepaalde doelgroep een communicatie training geven.

De opleiding bestaat uit het ontwikkelen van kennis, het verkrijgen van inzicht en het eigen maken en toepassen van vaardigheden.

 • Verdieping en integratie van de Gordon® vaardigheden in je eigen communicatie.
 • Groepsdynamische vaardigheden en trainersvaardigheden.
 • De Gordon® training uitvoeren op basis van de handleiding en de werkboeken.

De Gordon® Methode is een beproefde en bekende methode voor succesvolle en resultaatgerichte communicatie. Deze communicatievaardigheden sluiten aan bij de humanistische psychologie en versterken het humanistische mensbeeld.

Thomas Gordon (1918 – 2002) was een Amerikaans klinisch psycholoog. Met zijn Gordon® methode introduceerde hij begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik-boodschappen’ en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers (‘No-Lose Conflict Resolution’). Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties.

Opleidingsprogramma

Module 1: 4 dagen: Persoonlijke verdieping van de Gordon® Methode

In deze module werk je aan je persoonlijke leerdoelen om de Gordon methode eigen te maken. Dit leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde, meer zeggenschap en zelf reflecterend vermogen m.b.t. jezelf in relaties met anderen. Met deze inzichten ben je in staat je professionele en persoonlijke relaties te verdiepen en te versterken. Deze module vormt de basis voor je ontwikkeling tot Gordon® trainer.

6 dagen:
2 dagen module 2.1 en
4 dagen module 2.2 : 

professionele methoden van overdracht en groepsdynamische kennis: trainersvaardigheden

In deze module staan de processen centraal die spelen tussen de trainer en de groep, de trainer en individuele deelnemer en de deelnemers onderling. Het doel is het opdoen van kennis en ervaring in het aangaan van deze interactieve processen. Je ontwikkelt trainersvaardigheden waarmee je model staat voor de groep als Gordon® trainer.

Specialisatie voor de gekozen licentie en doelgroep

+-5 dagen:
2 dagen module 3.1 en
+-3 dagen module 3.2  (pilottraining): 

Tijdens de laatste module werk je aan een eigen pilot training van de door jou gekozen licentie. Deze module wordt aangeboden in een individueel traject van coaching en supervisie. Er kan ook gekozen worden om module 3 in de gehele groep aan te bieden, dit is afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en de grootte van de groep. Na afloop heb je de volgende competenties ontwikkeld:

 • Je kunt de Gordon® training uitvoeren in relatie tot de handleiding en het werkboek.
 • Je gaat op flexibele wijze om met de specifieke behoeften van de groep.
 • Je hebt een persoonlijke leerhouding ontwikkeld en bent in staat op professionele wijze te reflecteren op jezelf.
 • Je staat open voor reflecties en feedback van anderen.
 • Je neemt een coachende houding aan ten opzichte van de leer- en ontwikkelvragen van deelnemers.
 • Je hanteert een brede variëteit aan werkvormen en interventies.
 • Je bent in staat je kennis over groepsdynamica aantoonbaar te integreren in je trainingen.
 • Je staat als trainer model in het gebruik en toepassen van de Gordon® communicatie vaardigheden.

Na deze module volgt een evaluatie gesprek met de opleider.

Opleidingsdagen

Module 1 start op 27 september 2024. Het volledige overzicht van data lees je bij praktische Informatie.

Leren en oefenen

Tussen de opleidingsdagen zijn er 2 intervisiebijeenkomsten. Bij module 3.2 voer je een pilottraining uit die je zelf organiseert en ben je actief in het oefenen als aankomend trainer. Zo wisselen leren en oefenen elkaar af. Je eigen leerdoelen staan aan de basis om de vaardigheden eigen te maken en te integreren. Je werkt met reflectieverslagen voor en na iedere bijeenkomst van je eigen training.

Studiebelasting

De studiebelasting is in totaal 180 uur.

Afronding

Aan het slot is er een eindbeoordeling van de ontwikkelde competenties. Bij een positieve eindbeoordeling ontvang je de licentie.

Praktische informatie

Lees hier meer over de kosten, plaats en tijden, inschrijving en toelatingscriteria.

Aanmelden

Meld je aan voor een intakegesprek of schrijf je direct in.

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?