Opleiding tot pedagogisch coach (IKK erkend)

In deze opleiding leer je hoe je als Pedagogisch Coach je collega’s effectief kunt coachen vanuit gelijkwaardigheid en invloed. Je leert hoe je pedagogisch medewerkers constructief kunt begeleiden en coachen in hun pedagogisch handelen, hoe om te gaan met dilemma’s, conflicten, zorgen of problemen en hoe  ongewenst gedrag te signaleren.

Tijdens de lessen leer je hoe je de kwaliteit van interacties kunt verbeteren en hoe je de professionele ontwikkeling van pedagogisch medewerkers kunt stimuleren tegen de achtergrond van het pedagogisch beleid van je organisatie.

In deze opleiding leer je op een ervaringsgerichte manier hoe je coachvaardigheden toepast in de begeleiding van pedagogisch medewerkers. Daarnaast hebben we uitgebreid aandacht voor je nieuwe rol en de nieuwe relatie tot je collega’s in jouw werkomgeving.

De opleiding is erkend door het FCB.

Inhoud van de training

Deze coach opleiding is bedoeld voor:

 • ervaren pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die hun competenties willen uitbreiden op het gebied van coaching.
 • aankomend Pedagogisch Coaches die vakinhoudelijk voldoende vaardigheden en ervaring bezitten en intrinsiek gemotiveerd zijn het vak van pedagogisch coach verder te ontwikkelen.
 • medewerkers of managers met een diploma op minimaal mbo-niveau 4 van Pedagogisch Medewerker en Peuterspeelzaalleidster die de functie van pedagogisch coach gaan invullen.

Leerdoelen

De pedagogisch Coach:

 • kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken
 • kan leerstijlen herkennen en erkennen van medewerkers
 • kent en hanteert feedback regels en vaardigheden
 • kan ontwikkelingsgerichte feedback geven aan medewerkers
 • is in staat een vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden
 • ziet kwaliteiten van medewerkers en is in staat deze in te zetten
 • kan “spiegelen” en collega’s confronteren met hun gedrag en het effect daarvan op anderen
 • is in staat te coachen binnen een hiërarchische relatie
 • kan knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en kan samen met de medewerker de coach behoefte expliciet maken
 • kan een (individueel of groepsgericht) coach plan opstellen
 • weet de kwaliteit van medewerkers te bewaken en dit te bespreken met de leidinggevende

Studiebelasting

Tijdsinvestering: 60 uur totaal, inclusief 6 dagen opleiding.

Kosten 

De kosten voor de hele opleiding zijn €1795,- per persoon.

De kosten van deze opleiding zijn vrijgesteld van btw i.v.m CRKBO registratie
Inclusief werkboek, materiaal, certificaat, drankjes en lunch

Data opleiding voorjaar 2024

De volgende opleiding pedagogisch coach start bij minimaal 6 deelnemers:

Data: Woensdag 2, 16 en 30 oktober, 13 november en 4 en 18 december.

Tijden 10.00-17.00 uur

Locatie: Centrale plek in Nederland

Resultaat

Na de opleiding ben je in staat op een positieve en effectieve manier medewerkers te coachen tijdens hun werk, individueel en in het team. Je bent in staat zowel een individueel coach plan als een coach plan voor het team op te stellen. Door initiatieven van jou als coach lever je een bijdrage aan een optimaal pedagogische klimaat in je organisatie.

Na afloop van de coach opleiding:

 • Ben jij je bewust van je rol en positie als Pedagogisch Coach
 • Ken je verschillende coach- vaardigheden en gesprekstechnieken en weet je hoe je effectief kunt coachen
 • Kun jij pedagogisch medewerkers coachen, motiveren en stimuleren in hun ontwikkeling
 • Kun jij ontwikkelingsgerichte feedback geven op een effectieve (constructieve) manier
 • Kun jij gericht coachen vanuit het pedagogisch beleid van je organisatie
 • Kun jij reflecteren op je eigen rol, je manier van communiceren en je coach vaardigheden
 • Kun je omgaan met de verschillende leerstijlen van medewerkers
 • Weet je hoe je een vertrouwensband met medewerkers creeert en onderhoudt
 • Ontdek je kwaliteiten van medewerkers en zul je vooral coachen op deze kwaliteiten
 • Kun je medewerkers confronteren met hun gedrag en het effect daarvan op anderen door het gebruik van “spiegelen”
 • Heb je kennis en inzicht in het coachen binnen een hiërarchische relatie
 • Ben je in staat aandachts- en leerpunten in het werk van pedagogisch medewerkers te signaleren en een passend coachtraject aanbieden
 • Weet je hoe je een coach plan opstelt
 • Kun je door jouw coachvaardigheden de pedagogische kwaliteit in je organisatie bewaken
 • Kun je de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers bespreken met je leidinggevende

Meer informatie

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?