Training Effectief Communiceren in de Kinderopvang

Je bent Trainer en je geeft uitvoering aan de Training Effectief Communiceren in de Kinderopvang.

Over de training

Voor iedere pedagogisch medewerker in alle vormen van Kinderopvang, Peuterspeelzalen en Opvang op School.

In de training staat het verbeteren van de relatie tussen de pedagogische medewerker en de kinderen centraal. Zij leren omgaan met  kinderen op basis van hun behoeften, zij scheppen een basis van vertrouwen. Zij leren open te communiceren met ouders.

 • Luistervaardigheden.
 • Duidelijke communicatie.
 • Problemen oplossen.
 • Conflicten hanteren.
 • Zij benaderen de kinderen respectvol.
 • Zij maken beter contact met kinderen, ouders en collega’s.
 • Zij hebben meer zelfvertrouwen en zijn assertiever.
 • Zij kijken objectiever naar kinderen.
 • Het pedagogische klimaat in de groep wordt door hen versterkt.
 • Zij stellen duidelijke grenzen.
 • Zij leren kinderen rekening te houden met elkaar.

Oefenen van de Gordon® communicatie vaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden de eigen leerpunten duidelijk.

Als pedagogische medewerker leer je hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met de kinderen. Je vergroot je eigen vertrouwen.

De vaardigheden worden geleerd door:

 • Kernachtige theoretische presentaties.
 • Inzichtelijke demonstraties.
 • Individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?