Opleiding tot Communicatie Trainer

De rode draad door de opleiding is je persoonlijke en professionele ontwikkeling tot Gordon® Trainer. Je leert, oefent, reflecteert en groeit. In de laatste module kies je de Gordon® licentie waarin je wilt specialiseren.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is voor mensen die zelfstandig communicatie trainer willen worden en de Gordon® communicatie methode willen overdragen op specifieke doelgroepen.

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je als zelfstandig Gordon® trainer aan verschillende doelgroepen communicatietrainingen aanbieden.

De opleiding bestaat uit het ontwikkelen van kennis, het verkrijgen van inzicht en het kunnen toepassen van vaardigheden.

Tijdens de opleiding leer je:

  • Verdieping en integratie van de Gordon® vaardigheden in je eigen communicatie.
  • De Gordon® training uitvoeren op basis van de handleiding en de werkboeken.
  • Groepsdynamische vaardigheden en trainersvaardigheden

Gordon® Methode

De Gordon® Methode is een beproefde en bekende methode voor succesvolle en resultaatgerichte communicatie. Deze communicatievaardigheden sluiten aan bij de humanistische psychologie en versterken het humanistische mensbeeld.

Thomas Gordon (1918 – 2002) was een Amerikaans klinisch psycholoog. Met zijn Gordon® methode introduceerde hij begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik-boodschappen’ en een overlegmethode voor conflicten zonder verliezers (‘No-Lose Conflict Resolution’). Hij was ervan overtuigd dat gebruik van macht om je zin te krijgen funest is voor relaties.

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit drie modules van in totaal 18 dagen.

1. Persoonlijke verdieping van de Gordon® Methode

In deze module werk je aan je persoonlijke leerdoelen om de Gordon methode eigen te maken. Dit leidt tot een groter gevoel van eigenwaarde, meer zeggenschap en zelfreflecterend vermogen. Met deze inzichten ben je in staat je professionele en persoonlijke relaties te verdiepen en te versterken. Deze module vormt de basis voor je ontwikkeling tot trainer.

2. Professionele methoden van overdracht en groepsdynamische kennis: trainersvaardigheden

Centraal staan de processen die spelen tussen de trainer en de groep, de trainer en individuele deelnemers en de deelnemers onderling. Het doel is het opdoen van kennis en ervaring in het aangaan van deze interactieve processen. Er wordt gewerkt aan trainersvaardigheden. Als afsluiting volgt er een individueel gesprek met de opleiders. Je ontwikkelt persoonlijke leerdoelen om je eigen stijl en kennis over methoden en groepsdynamiek verder te verdiepen.

3. Specialisatie voor de gekozen licentie en doelgroep

Tijdens de laatste module werk je in groepen op basis van de gekozen licenties. Na afloop heb je de volgende competenties ontwikkeld:

  • Je kunt de Gordon® training uitvoeren in relatie tot de handleiding en het werkboek.
  • Je gaat op flexibele wijze om met de specifieke behoeften van de groep.
  • Je hebt een persoonlijke leerhouding ontwikkeld en bent in staat op professionele wijze te reflecteren op jezelf.
  • Je staat open voor reflecties en feedback van anderen.
  • Je neemt een coachende houding aan ten opzichte van de leer- en ontwikkelvragen van deelnemers.
  • Je hanteert een brede variëteit aan werkvormen en interventies.
  • Je bent in staat je kennis over groepsdynamica aantoonbaar te integreren in je trainingen.

Ook na deze module volgt een individueel gesprek met de opleiders.

Opleidingsdagen

Module 1 start op 12 oktober 2017.

Leren en oefenen

Tussen de opleidingsdagen zijn er ook intervisiebijeenkomsten. Bij module 3 zijn er presentaties en ben je actief in het oefenen als aankomend trainer. Zo wisselen leren en oefenen elkaar af. Je eigen leerdoelen staan aan de basis om de vaardigheden eigen te maken en te integreren.

Studiebelasting

De studiebelasting is in totaal 180 uur.

Afronding

Aan het slot is er een eindbeoordeling van de ontwikkelde competenties. Bij een positieve eindbeoordelingontvang je de licentie.

Praktische informatie

Lees hier meer over de kosten, plaats en tijden, inschrijving en toelatingscriteria.

Aanmelden

Meld je hier aan voor een intakegesprek of schrijf je direct in via deze pagina.