Top Class

Deze 7-daagse training biedt verdieping in je persoonlijke en professionele communicatie. In de training staat het Gordon® Communicatie Model centraal. Door de communicatievaardigheden stap voor stap toe te passen wordt je persoonlijke en professionele wijze van communiceren verder ontwikkeld en wordt je omgang met anderen authentieker.  Je versterkt bestaande relaties en je gaat op een waarachtige manier nieuwe relaties aan.

Inhoud van de training

De TOP Class is voor deelnemers die zelf de communicatie vaardigheden willen toepassen in relatie tot anderen. De Top Class is de eerste stap voor deelnemers die overwegen zelf Gordon® Communicatie Trainer te willen worden. Zij willen de relatie met zichzelf en hun professionele en persoonlijke relaties verdiepen op basis van de principes van de humanistische psychologie.

Alle vaardigheden worden verdiept door veel oefening, reflectie en feedback. Je volgt een proces waarin de vaardigheden worden geïntegreerd in je eigen gedrag en communicatie:

  • Wanneer de ander een probleem heeft. Door het oefenen van luistervaardigheden als actief luisteren kun je op een niet directieve en coachende wijze anderen begeleiden in het vinden van een antwoord op zijn vragen.
  • Wanneer de mensen om je heen geen probleem hebben. Het omgaan in deze probleemvrije, creatieve zone van samenwerken leidt tot verbinding met elkaar. Door openheid, oprechtheid, verklarende positieve en preventieve ‘ik’ taal leer je gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en investeert je daarmee in duurzame relaties.
  • Wanneer je last hebt van het gedrag van anderen. Of wanneer jouw behoeften en waarden conflicteren met die van de ander. Door respectvol je grens aan te geven en de ander feedback te geven op wat het gedrag van de ander voor je betekent. Door te leren luisteren naar de behoeften van elkaar kan stap voor stap gewerkt worden aan een win-win oplossing waar beide partijen verantwoordelijkheid nemen. Deze uitkomst is vaak onverwacht groter en duurzamer dan wanneer één van beiden wint ten koste van de ander

De Top Class is 7 dagen, waarbij tussen de opleidingsdagen wordt geoefend in intervisiegroepen. Korte theoretische presentaties worden afgewisseld met oefeningen aan de hand van persoonlijke casuïstiek van deelnemers uit hun persoonlijke en professionele omgeving.

De Amerikaanse psycholoog Dr. Thomas Gordon heeft rond 1960 een vooruitstrevend communicatiemodel ontwikkeld dat zijn waarde en kracht heeft bewezen. Het heeft een grote praktische toepasbaarheid. En is gebaseerd op gelijkwaardigheid tussen mensen en relaties. Het werkt, ook binnen organisaties met een hiërarchische structuur. Samen met de grondleggers van de humanistische psychologie, Carl Rogers en Abraham Maslow, heeft Thomas Gordon invulling gegeven aan deze “Third Force” psychologie. Ook is hij 3 keer genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn bijdragen aan de toegepaste psychologie.

Kernthema’s in de Gordon® Communicatie Trainingen zijn: openheid, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, constructief omgaan met conflicten, macht en waardenverschillen. De vaardigheden geven inzichten en leiden tot bewust gedrag. Zij zijn dagelijks, in elke situatie, toepasbaar.

De Gordon® Communicatie Trainingen worden o.a. gegeven aan leidinggevenden, aan medewerkers, aan ouders.

De studiebelasting is in totaal 60 uur.

De kosten voor de TOP Class zijn €2.250,-. Aanmelden kan via: Stichting NET info@gordoncommunicatie.nl Daarna volgt de schriftelijke bevestiging en de nota.

Na afloop heb je een individueel gesprek met de opleiders en je ontvangt een certificaat van deelname.

Met dit certificaat heb je gedurende 2 jaar een vrijstelling voor deelname aan module 1 van de Opleiding tot Gordon® Communicatietrainer. Door deze vrijstelling kun je direct deelnemen aan de vervolgmodules van de opleiding.

Opleidingsdagen Top Class

  • 3 en 4 november 2022
  • 24 en 25 november 2022
  • 16 december  2022
  • 12 en 13 januari 2023

Aanmelden en Informatie

Aanmelden kan via: info@gordoncommunicatie.nl. Daarna volgt de schriftelijke bevestiging en de nota. Na aanmelding nemen we contact op voor een kort intakegesprek. Heeft u behoefte aan persoonlijk contact of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?