Training Persoonlijke en Professionele Effectiviteit

Je bent Gordon® Trainer en je geeft zelfstandig uitvoering aan de Training voor Persoonlijke en Professionele Effectiviteit.

Over de training

Voor iedereen die persoonlijk en professioneel meer evenwicht en effectiviteit wenst.

In de training staat het versterken van persoonlijke en professioneel functioneren centraal. Je ondersteunt je deelnemers bij het omzetten van spanningen en belemmerende factoren naar effectieve communicatie en doelgericht samenwerken. Je stuurt je deelnemers aan op basis van vertrouwen en je versterkt hun zelfoplossende vermogen.

De vaardigheden die jij je deelnemers leert zijn o.a:

 • Duidelijke communicatie.
 • Effectief confronteren.
 • Problemen oplossen.
 • Conflicten hanteren.
 • Meer productieve werktijd en effectievere communicatie.
 • Bewustzijn van hun eigen patronen in de communicatie.
 • Inzicht in sterke kanten, beperkingen en valkuilen.
 • Meer zelfvertrouwen en assertiviteit.
 • Meer inzicht in het effect van hun gedrag op de ander.
 • Verbetering van samenwerkingsrelaties.
 • Meer assertiviteit
 • Duidelijk zijn in het stellen van grenzen
 • Omgaan met conflicten.

Het oefenen van de Gordon® communicatie vaardigheden (Gordon® Model), het leren van de theorie en het uitwisselen van ervaringen. Door het geven en ontvangen van feedback worden de leerpunten van je deelnemers duidelijk.

Als persoon en professional leren je deelnemers hoe je effectief kunt communiceren en daarmee in staat bent goede relaties op te bouwen met partners en collega’s. Je deelnemers vergroten hun zelfvertrouwen, zeggenschap en persoonlijk leiderschap.

Je deelnemers leren de Gordon® vaardigheden door:

 • Kernachtige theoretische presentaties.
 • Inzichtgevende demonstraties.
 • Individueel en groepsgewijs oefenen en het maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback wordende  leerpunten van je deelnemers duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?