Training Effectief Leidinggeven

Je bent Gordon® Trainer en je geeft zelfstandig uitvoering aan de training Effectief Leidinggeven.

Over de training

Voor iedere (aspirant) leidinggevende, manager, ondernemer uit alle branches.

Effectief Leidinggeven is een gedegen training. Je deelnemers leren geen trucjes maar grondige en beproefde basisvaardigheden. Zij leren hun medewerkers aan te sturen op basis van vertrouwen, hun medewerkers aan te spreken op mede verantwoordelijkheid en zij leren het zelfoplossend vermogen van de medewerkers te versterken.

 • Duidelijke communicatie.
 • Effectief confronteren.
 • Problemen oplossen.
 • Conflicten hanteren.
 • Meer productieve werktijd en een betere efficiency.
 • Beter contact met klanten binnen en buiten de organisatie.
 • Meer zelfvertrouwen en staan voor wat zij  willen.
 • Zij leren hun medewerkers zelf hun conflicten op te lossen.
 • Meer inzicht in het effect van hun gedrag op de ander.
 • Zij creeren een positief klimaat voor samenwerking vanuit open communicatie en creativiteit.

Deelnemers oefenen de Gordon® communicatie vaardigheden (Gordon® Model),  zij leren de theorie en wisselen ervaringen uit. Door het geven en ontvangen van feedback worden de eigen leerpunten van je deelnemers duidelijk.

Als trainer leer jij je leidinggevenden hoe zij effectief kunnen communiceren en daarmee in staat zijn goede werkrelaties op te bouwen met medewerkers en collega’s. De leidinggevenden vergroten hun zelfvertrouwen en daarmee het zelfvertrouwen van hun medewerkers.

De vaardigheden worden overgedragen door:

 • Kernachtige theoretische presentaties.
 • Inzichtgevende demonstraties.
 • Individueel en groepsgewijs oefenen en maken van opdrachten.

Door het geven en ontvangen van feedback worden de  leerpunten van de leidinggevenden duidelijk. Na afloop van de training ontvangt ieder een certificaat van deelname.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?