Training Effectief Communiceren met Kinderen

Je bent Trainer en geeft uitvoering aan de training “Effectief Communiceren met Kinderen”.

Over de training

Alle ouders en opvoeders van kinderen tot 18 jaar.

Een betere relatie tussen ouders en kinderen. Een fijne relatie met je kinderen wil iedere ouder. Toch voelen ouder zich soms gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen. Jonge kinderen willen niet altijd luisteren, laten hun spullen slingeren of er is strijd aan tafel over het eten. Oudere kinderen zitten soms urenlang te gamen, zijn vergroeid met hun mobieltje of zitten continu op social media. Of ze zijn het zo oneens met hun ouders als dat het leidt tot fikse ruzies. Vaak zetten ouders een beloning in of ze dreigen met straf opdat je kind zich ‘beter’ gaat gedragen. Tot het niet meer werkt…….. Andere ouders zijn juist toegeeflijk en stellen eigenlijk geen grens meer.

In de training leren zij duidelijk te zeggen wat ze denken en voelen!

Deze training biedt een andere mogelijkheid. Zodat ouders en kinderen meer begrip krijgen voor elkaar. Zo kan er bij conflicten gezocht worden naar oplossingen waar iedereen tevreden over is. Met respect voor elkaars behoeften en gevoelens. De nadruk ligt op de volgende vaardigheden:

  • Zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen.
  • Zó praten dat kinderen de ouders ook echt begrijpen.
  • Zó conflicten oplossen dat niemand verliest.
  • Zó afspraken maken dat kinderen zich er beter aan houden.
  • Duidelijk grenzen stellen.
  • Positief omgaan met verschillen in waarden tussen ouders en kinderen.
  • Rekening houden met elkaars wensen en behoeften.

Als ouder leer je vaardigheden om een goede relatie met je kind te krijgen en te houden. Er ontstaat ruimte voor creatieve oplossingen en er wordt meer rekening gehouden met elkaar. Kinderen van ouders die de Gordon® training hebben gevolgd ontwikkelen een sterker gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. De training draagt bij aan de ontwikkeling van emotionele intelligentie bij kinderen.

De Gordon® training is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) als een kwalitatief effectieve training voor de omgang met kinderen in de opvoeding.

Deelnemers ontvangen een werkboek met veel herkenbare voorbeelden, oefeningen en uitleg. Ouders brengen hun eigen situaties in. De trainer geeft korte presentaties hoe de vaardigheden worden toegepast. Na een heldere instructie oefenen ouders in groepjes en geven elkaar feedback. Ouders krijgen opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan in het gezin. Voor deze training raden we het boek: “luisteren naar kinderen.” door Thomas Gordon aan.

Laatste column

Wil je meer informatie, of wil je Gordon® trainer worden?